วิธีวางชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ตของร้านขายของชำเพื่อเพิ่มผลผลิต

This blog article discusses how to set up your grocery ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ต so that customers can quickly find what they are looking for. It also talks about some areas on the shelves where you should avoid placing products so that it does not create a bottleneck.

What are the benefits of placing supermarket shelves in this manner?

One of the most common complaints about supermarkets is that the aisles are too narrow. A recent study found that putting supermarket shelves in this manner increased productivity by up to 20%.

The study tested the hypothesis that placing supermarket shelves in a staggered layout would increase product selection and reduce the amount of time needed to find what was wanted. The team put together three mock-ups of supermarket shelves with varying configurations, and then conducted two studies. In the first study, they placed two sets of shelves side by side. In the second study, they placed one set of shelves in a staggered layout.

Both studies found that shoppers were more likely to select products when they had a greater selection to choose from. This resulted in an increase in sales by up to 20%. Productivity also increased as shoppers spent less time looking for products and more time shopping.

ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ต

  How to place supermarket shelves

  When placing supermarket shelves, take into account the following factors:
  -Layout of the store: shelves should be placed close together in aisles to reduce walking time, and further apart in the center where more products are available.
  -Types of products: some products benefit from being closer to the front of the shelf, while others may do better at the back.
  -Number of items per row: try to keep items per row at about 12 or 13 so that shoppers can see all of them without having to turn around.
  -Width of aisle: aim for a width that allows two people to walk side by side without bumping into each other.
  -Depth of shelf: make sure shelves are deep enough so that products don’t touch top or bottom, which wastes space and slows down shoppers.

  When not to place supermarket shelves

  There are a few times when it’s not advisable to place supermarket shelves in an efficient manner. For example, if you have a lot of product that doesn’t fit on the shelves in one row, or if the products are too high up for customers to reach. Additionally, if there is limited counter space, placing the shelves closer together may be a more effective solution.

  Why is the layout of supermarkets inefficient?

  There are many reasons why the layout of supermarkets is inefficient.

  One reason is that supermarkets are designed for customers, not for groceries. The layout of a supermarket is typically based on how many aisles there are and how wide they are, rather than on how much space there is in each aisle for groceries. This means that shelves are placed close together and products are often stored in small, cramped spaces. This makes it difficult to find what you’re looking for and can lead to wasted time and money.

  Another problem with supermarket layouts is that they’re often oriented towards sales instead of efficiency. Aisles are typically divided into sections called “loss leaders.” These sections usually have lower prices than the rest of the store, which encourages shoppers to buy more products from them in order to get the best deal. However, this leads to longer lines and more waste because customers can’t easily browse through the aisles to find what they need.

  If you want to increase your productivity while shopping at a supermarket, try using Store Flow software to plan your route and optimize your storage locations. You’ll be able to find everything you need without spending hours trying to figure out where it’s hidden

  บทสรุป

  There’s no doubt that grocery shopping can be a time-consuming task, but by taking some simple measures you can make it easier and faster. In this article, we’ll discuss some tips on how to place the grocery store shelves to increase productivity and ensure that you’re spending less time in the aisles and more time getting what you need. Whether you’re new to grocery shopping or have been doing it for years, these tips will help you get organized and maximize your efficiency. So go ahead and give them a try!

  คำอธิบายของชั้นวางจาก Wikipedia

  แบ่งปันโพสต์นี้:

  สารบัญ

  บนคีย์

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

  ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ต

  วิธีวางชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ตของร้านขายของชำเพื่อเพิ่มผลผลิต

  บทความในบล็อกนี้จะกล่าวถึงวิธีตั้งค่าชั้นวางสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้ลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  รับใบเสนอราคา & วางสายให้เรา